חידה

גלו איזה מספרים צריכים להחליף את סימני השאלה.

ההגרלה

הסתיימה