top of page
 • Google+ - White Circle
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle

מי אנחנו?

Question היא חברה אשר מקימה ומפעילה חוויות משחק מסעירות על ידי טכנולוגיות מהמתקדמות שיש. חזון החברה הוא לתת אלטרנטיבה אינטליגנטית לבילוי, על ידי יצירת חוויה ייחודית. בניגוד לצורות בילוי אחרות כמו סרטים, תיאטרון ומשחקי וידאו, בסיטי קווסט או חדרי בריחה - אתה לא רק צופה בסיפור, אתה חלק ממנו, נמצא בתוכו ומשנה את העלילה. התשתית הטכנולוגית והידע הנצבר בחברה מאפשר להתאים את המשחק לצרכי הדרכה, חינוך או כל מטרה שתוגדר על ידי הלקוח.

תקנון

הכניסה למתחם Question מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול לפיו:

 

 • הכניסה למשחק תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.

 • חל איסור לנהוג במתחם באלימות פיזית ו/או מילולית.

 • לא ניתן להכניס למתחם מזון או משקאות.

 • חובה להישמע להוראות המפעיל לכל אורך השהייה במתחם.

 • הכנסת מכשירים אלקטרונים (פלאפונים/טאבלטים וכו') לחדרי המשחק אסורה.

 • בעת המשחק יש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא.

 • תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים על ידי חברת קווסטיון בע"מ- אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר

 • או להוציא מהמתחם פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו.

 • איחור בשעת ההגעה למתחם עלול להשפיע על זמן הפעילות.

 • המתחם מצולם ומוקלט.

 • אין כפל הנחות.

 

אי קיום הוראות תקנון זה יביא להפסקת המשחקת לאלתר ולהוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.

כללי:

 • הכניסה למתחם Hacktic (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

 • יש להגיע 15 דקות לפני תחילת המשחק

 • הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה

 • חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

 • חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

 • החפצים המצויים במשחק, הנם רכושה הבלעדי של חברת קווסטיון בע"מ (להלן- "החברה", אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.

 • בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.

 • תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש..

 • הלקוח מאפשר מפעם לפעם לשלוח אליו הודעות פרסומיות, הודעות שירות שונות, אישורי הזמנת משחק והודעות אחרות הקשורות לקיום המשחק. הודעות פרסומיות יישלחו אך ורק באמצעות דוא"ל ובתחתית כל הודעה יופיע כפתור "הסר מהתפוצה" שלאחר לחיצתו לא תשלחנה יותר הודעות פרסומיות ללקוח.

 • ילדים מתחת לגיל 14 חייבים בליווי מבוגר.

 • אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר, ללא קבלת כל החזר כספי.

 • חברה תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

 • שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

 • במהלך המשחק המשתתפים יקבלו iPad המשמך לטובת המשחק. ידוע למשתתפים כי עליהם להשאיר תעודה מזהה כביטחון להחזרת המוצרים בשלמותם, וידוע כי החברה רשאית לחייב את המשתתפים בסכום של עד 2000 שקלים עבור הנזק שנגרם בעקבות אובדן מכשיר האייפד .

 • פרטי הלקוחות שמתקבלים בזמן הזמנה, בהשארת פרטים בפייסבוק, בלינקדין או בכל אמצעי אחר לא יועברו לאף צד ג' וישמשו רק את קווסטיון בעמ.


מחירון באתר:

 • החברה רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 • המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

מדיניות הזמנה:

 • החברה שמחה לארח אתכם בCity Quest שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.

 • להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד.

 • מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 • ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.

 • הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

 • הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי.

 • בזמן ההזנה ידרש המזמין לתשלום מקדמה לצורך שמירת זמן המשחק.

 • מיד בסיום ההזמנה ישלח ללקוח מייל עם פרטי ההזמנה.

 • פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג'.


ביטול הזמנה ומדיניות החזרים:

 • ​ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם שירות הלקוחות של החברה או דרך מנגנון הביטול במייל שנשלח דרך מערכת ההזמנות.

 • ביטול המשחק עד 48 שעות לפני המשחק יזכה את המזמין בזיכוי מלא של דמי המקדמה.​

החברה רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:

 • אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.

 • במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.

 • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.

 • עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

 • מספר ימים טרם מועד ההזמנה יתבצע וידוא הגעה טלפוני עם הלקוח.

 • במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח עד 24 שעות לפני המשחק, החברה תהיה רשאית לבטל הזמנה זאת.

 • הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.

 • במקרה של ביטול ההזמנה ע"י החברה שלא מהסיבות הרשומות לעיל,  המקדמה תוחזר ללקוח

תקנון
צור קשר

צור קשר

סיטי קווסט

 04-8558025 | office@cityquest-haifa.co.il

bottom of page